Civil szervezetek

Hazánkban a rendszerváltás óta a civil szervezetek gazdasági ereje rendkívüli mértékben megnőtt, ma már számos, korábban az állami és az önkormányzati intézmények által végzett tevékenységet civil szervezetek látnak el. A 2006. évben több mint 20 ezer alapítvány és további 30 ezer egyesület működött országszerte. Az új évezred első évtizedére 65 ezer civil szervezet működik Magyarországon, melyek tevékenységei szerteágazóak.

Alapítványunk célja, hogy a civil szervezetek számára is elérhetővé váljanak azon lehetőségek, amelyek segítségével érdekérvényesítő képességük, valamint működésük hatékonyabbá és átláthatóbbá válik. Egy tervezés folyamán a szervezet által kialakított célok, valamint azok eléréséhez stratégiák (Hosszú-, közép- és rövid távú tervek, cselekvési tervek, stb.) megalkotása lehetővé teszi, hogy mások által is könnyen átláthatóvá váljanak a célkitűzések, és azokkal azonosulni tudjon. Mindezek megteremtése elősegíti az önkéntes munka növekedését, a támogatók megnyerését és nem utolsó sorban a pályázatok hatékonyabb megírását, valamint a pályáztató szerveztek számára a könnyebb megértést, kapcsolatteremtést.

A civil szervezetek egyre gyakrabban alanyai céges önkéntes eseményeknek, támogatásoknak, egyéb CSR-hez köthető programoknak. A webes megjelenések megteremtése, a különböző tájékoztató kiadványok megalkotása mind hozzá járulnak a fenti folyamatok erősítéséhez, támogatásához.